Header
System for you
PACE in action
Test
Latest News
spacer
Menestyksen tiede spacer
Etusivu
Taustaa
Tiede
Tuloksia
Mahdollisuudet
Ota yhteyttä
Spager
Keenan True Technology
  • facebook
  • youtube
  • Twitter
PACE toiminnassa
Suorituskyvyn nopeutuminen ja kontrollin lisääminen

Niin kuin nimilyhenne PACE (Performance Acceleration and Control Enhancement) kertoo, se on suunniteltu tuomaan Mech-fiber®-menetelmän edut mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tuottajan hyödynnettäväksi, jotta kehittyneen teknologian edut voidaan nähdä jo lyhyen ajan kuluessa.

PACE
Erilaiset rehuyhdistelmät ja rehukomponentit vaikuttavat Mech-fiber®- menetelmässä eri tavoin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Keenanin spesialistit ovat saavuttaneet laajan tietotaidon parhaista menetelmistä valmistaa fyysiseltä rakenteeltaan oikeanlaista rehuseosta eläimille Keenanin sekoittimella – rehujen oikea kuormausjärjestys ja sekoitusaika riippuvat rehujen tyypistä ja laadusta. Viimeisen viiden vuoden aikana he ovat selvittäneet myös mitkä ovat parhaat rehuseokset ruokinnan tehokkuuden kannalta. PACE

Nyt kaikki tämä arvokas tieto on koottu yhteen erityislaatuiseen ohjausjärjestelmään, jonka nimi on PACE – Performance Acceleration and Control Enhancement.

PACE sisältää rehutiedot, tiedot tuotannon edellytyksistä sekä ohjauksen, jotta voidaan valmistaa ja säädellä optimaalisen Mech-fiber®-dieetin tekoa ja rehuseos vastaa tarkasti sille asetettuja vaatimuksia. Saatu tieto on aina perustana uusille lähtötiedoille, joten tuotanto ja kustannustehokkuus ovat jatkuvasti säädeltävissä ja helposti parannettavissa.